top of page

Verkstadsfack

Villakvartershus med tre verkstäder.

Kommun

Klient

Typ

Yta

År

Täby

Privatkund

Industribyggnad

423 m2

2022

Att smälta in är en konstform.

En industribyggnad mitt i ett villakvarter får ett fasadspråk som kontrasterar med verksamheten på insidan. Dubbel takhöjd på verkstadsgolvet döljs med ett mezzaninplan mot gatan som ger fasaden en bostadsliknande fönstersättning.

Industribyggnader har en inbyggd förändringspotential. De ska vara modifier- och reparerbara och gå att enkelt och billing anpassa till nya behov. Den här byggnaden har ett Industriellt omhändertagande av spillvatten, slitstarka och utbytbara material, långa spännvidder i stomkonstruktion och en genomgående hög ljudklassning.

STRÖÖ Arkitektbyrå AB

Stockholm - Norrköping

+46 (0)722 08 23 43

  • Black Instagram Icon
  • LinkedIn

© 2023 Gustav Lundstrom

bottom of page