top of page

Lokalanpassning

Två funkiga lägenheter och en butik.

Kommun

Klient

Typ

Yta

År

Norrköping

Gustafssons Bostäder

Bostäder/affärslokal

423 m2

2022

En olönsam restauranglokal får nytt liv som funkiga lägenheter och en mindre butikslokal mot gatan.

 

Genom inventering av lokalen i samråd med el, vvs, brand och tillgänglighet identifieras bostadsaktiga styrkor med en ingång om att hellre bevara än bygga nytt. Efter en bedömning justeras upplägget om ett flertal mindre lägenheter med för långa mörka gemensamma korridorer till fördel för en maximerad BOA och fler bevarade detaljer. Två större lägenheter med generösa ytor och industriell känsla skapas. En mindre butikslokal upprättas mot gatan.

Efter totalrenoveringen återskapas en ursprunglig takhöjd om tre meter tack vare ett nytt ventilationssystem och ny dragning av kanaler. Massiva pelare införlivas synligt i planlösningen och stärker lokalens karaktär av stora ytor. För permanent boende krävdes genomgående bättre dagsljusförhållanden. Därför öppnas nya fönster längs söderfasaden som kulminerar i generösa glaspartier i vardagsrummet och även fortsätter längs östra fasaden. Mörka ytor i den inre lägenheten förebyggs med taklanterniner. Mitt i lokalen finns ett mörkt nedsänkt övre plan. Här lyfts tak mot söder och ett nytt fönstersatt väggparti byggs upp. På så sätt skapas ett avskillt mezzaninplan till båda lägenheterna. Båda hyresbostäderna får även tillgång till en stor uteterrass som nås via ett nytt en suite sovrum på mezzaninplanet.

Lägenheterna planerades med flexibla rumsligheter istället för specifika funktioner, en lämplig metod där standardlösningar är svårapplicerade. Den inre lägenhetens skapar ett högre värde för en mindre målgrupp, en avvägning tagen av hyresvärden. Djärva visioner hos hyresvärden möjliggjorde ett mycket kvalitativt projekt med höga levnadsvärden för kommande hyresgäster.

STRÖÖ Arkitektbyrå AB

Stockholm - Norrköping

+46 (0)722 08 23 43

  • Black Instagram Icon
  • LinkedIn

© 2023 Gustav Lundstrom

bottom of page