top of page

STRÖÖ arkitektbyrå grundades våren 2022. Verksamheten bedrivs i Stockholm och Norrköping med omnejd och består av renovering och nyproduktion av privata bostäder, stugor/attefallshus/friggebodar, bygglov, marklov, flerbostadshus, interiörer, platsbyggd inredning, kontorslokaler, markanvisningsunderlag, kommersiella fastigheter, projektering och projektledning för både privatkunder och företag.

STRÖÖ levererar en tydlig arkitektur med ett långtgående värde för brukare, ekonomi och samhälle. God gestaltning innebär vackra och behagliga miljöer med hög funktionalitet, bra materialval och ett gediget utförande. Det är stilren arkitektur med människans upplevelse i centrum. Processengången på STRÖÖ är alltid lyssnande, långsiktigt kvalitetsdrivande och samarbetssökande varesig det gäller en snabb skiss för ett uthus eller projekteringen av kommersiella fastigheter. Tesen är att god arkitektur alltid säkerställs i samarbetet med övriga aktörer.

STRÖÖ kombinerar små och mellanstora projekt med egen innovationsstudio för produktutveckling och ateljéverksamhet.

Gustav Lundström är utbildad arkitekt från KTH och Newcastle Unversity, England.

bottom of page